حراج تابستانی لیورپول با فروش ۸ ستاره /بالوتلی، بورینی، جانسون و کولوتوره واگذار می‌شوند