ضرورت امروز کهگیلویه و بویراحمد ایجاد بستر برای سرمایه گذاری است