رونمایی از کتاب «ضریح عشق»‌ با حضور معاون فرهنگی وزیر ‌ارشاد ‌