سرلشکرجعفری: قدرت‌های جهانی تسلیم ایران شده‌اند/ طرح گزینه نظامی مسخره است