ماروتا: یووه به استخدام کاوانی و دیبالا علاقمند است