برگزاری جشن امضای «من زنده‌ام» در نمایشگاه کتاب تهران