گردهمایی رزمندگان استان سمنان با حضور فرمانده سپاه پاسداران