الفبای فارسی نمی‌دانم اما از کیفیت کتاب‌های ایرانی شگفت زده شدم