تاج: در صورت مخالفت استقلال،دربی جمعه برگزار می‌شود