فوری/ جان کری: از طرح جدید عربستان برای آتش بس استقبال می کنم