مقیمی: دولت با جدیت به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌هاست