برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته معلم در دانشگاه آزاد رشت