مدیر عامل وان پلاس و ارائه اطلاعاتی در مورد چیپست و قیمت One Plus Two