سازمان وظیفه عمومی کلیه مشمولان متولد 1355 تا پایان اردیبهشت‌ماه 76 را به خدمت فراخواند