وزن کشی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا فردا انجام می شود