اعضای شورای شهر و شورای دانش‌‌آموزی یزد گردهم می‌آیند