وزیر دادگستری جدید رژیم صهیونیستی، حامی سرسخت نسل‌کشی فلسطینی‌ها