شرکت‌های داخلی نگران رفع تحریم ها نباشند/583 شرکت از لیست ممنوع المعامله‌ها خارج شدند