آمریکا از مدت‌ها پیش پروژه تقسیم عراق را کلید زده است