مذاکرات هسته‌ای و انتخابات، دو اتفاق مهم سال هستند