رییس ورزش و جوانان لارستان: هیات های مدال آور حمایت می شوند