33 درصد از واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد غیرفعال است