بری 23 اردیبهشت را تاریخ تعیین رئیس‌جمهوری لبنان اعلام کرد