تولید پالایشگاه سیراف تا 2.5 سال آینده آغاز می شود/پایان طراحی پالایشگاه فراگیر سیراف ظرف٨ ماه آینده