مسی: کار صعود بارسا تمام نشده/ بازی دشواری در مونیخ پیش‌رو داریم