هدایتی از خرید پرسپولیس منصرف شد | مشکلات شرکت استیل آذین زمان زیادی نیاز دارد و ما زمان نداریم