عقب‌نشینی بارزانی از دریافت مستقیم سلاح از آمریکا با تأکید مجدد بر جدایی کردستان