جامعه هنری به کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیازمند است/ خراسان شمالی مهد تئاتر است