تحصیل 40 درصد دانش‌آموزان دوم و سوم متوسطه در فنی و حرفه‌ای