مهاجم اروگوئه اي النصر در انتظار محروميت از 8 بازي