‌اشتباهات در قرارداد قطعنامه پایان جنگ باعث دلواپسی هسته‌ای شده است