رونمایی از کتاب «درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» در نمایشگاه کتاب