مسابقات فوتبال روستایی کردستان در سقز و مریوان آغاز شد