المان شهدای گمنام دانشگاه فردوسی در آینده نزدیک افتتاح می‌شود/ از آیت الله علم الهدی برای افتتاح دعو