به احترام بدشانس ترین ومردمی ترین تیم آسیا ، پرسپولیس / کلاه از سر بردارید