تولید نفت خام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و میعانات گازی ۴۸۰ هزار بشکه در روز