خوشحالی حامد بهداد از همکاری دوباره با باران کوثری/ عکس