رییس فدراسیون فوتبال صعود پرسپولیس و نفت تهران را تبریک گفت