اجلاسیه یک روزه اساتید سطح یک مدارس علمیه استان قم برگزار شد