جنگ‌های اخیر منطقه به‌نفع مسلمانان پیرو انقلاب اسلامی رقم خورده است