گزارش تصویری 1:دیدار معاون مناطق محروم ریاست جمهوری ...