تولید نفت غرب کارون 2.5 برابر می شود/ 20 میلیارد دلار سرمایه می خواهیم