تصاویر/ دیداراعضای ستاد بزرگداشت 3 هزار شهید استان سمنان با رهبر معظم انقلاب