ساخت کلینیک ویژه تخصصی شرق مازندران در بهشهر آغاز شد