مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت: فعالیت بخش خصوصی در فروش نفت به سمت دلالی رفته است