دهمین آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین برگزار می‌شود