مسی: بارسلونا نباید در مونیخ سپر دفاعی خود را کنار بگذارد