ایران همچنان تیم نخست آسیا/ ادامه سلطه ژرمن‌ها بر فوتبال جهان