آمریکا تسلیحاتی به ارزش ۳۹۵ میلیون دلار به عراق می‌فروشد