هیچ‌گاه رهبری را در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تنها نمی‌گذاریم